| Szukaj  Szukaj

Resztki jedzenia z wczoraj
przekształcamy w energię jutra.

 

W wielu branżach gospodarki powstają odpady spożywcze i resztki żywności, które muszą być zagospodarowane w sposób higieniczny i niezawodny. Dotyczy to zarówno produkcji artykułów spożywczych, jak i sektora gastronomicznego, przemysłu hotelarskiego i handlu. ReFood odbiera materiały organiczne w miejscach ich powstawania, a następnie przetwarza je tak, by nadawały się do odzysku. Przedsiębiorstwo gwarantuje transparentny system monitoringu przetwarzanych resztek i zapewnia bezpieczeństwo gospodarki odpadami na najwyższym poziomie. Co roku ReFood przekazuje odpady kuchenne, spożywcze, zużyte oleje i tłuszcze oraz przeterminowane artykuły spożywcze do racjonalnego ponownego wykorzystania. Zastosowanie  zróżnicowanych i dokładnie dobranych metod przetwarzania pozwala wytworzyć wysokogatunkowe nawozy, przyjazną środowisku energię elektryczną i cieplną oraz surowce do produkcji wysokiej jakości paliwa biodiesel.
 

 


ReFood – zajmujemy się resztkami

Od końca lat 80-tych ReFood zagospodarowuje resztki kuchenne i żywnościowe, zużyte oleje i frytury spożywcze oraz przeterminowane artykuły spożywcze pochodzące z gastronomii, handlu i przemysłu. Rocznie jest to ponad 500.000 ton. W Niemczech przedsiębiorstwo ReFood jest liderem rynku, posiada 18 centrów logistycznych na terenie całego kraju, 400 specjalistycznych pojazdów i zatrudnia 800 pracowników. Wszystkiego o tym jak działamy można się dowiedzieć w zakłądce koncepcja ReFood.


Energia odnawialna w postaci prądu i ciepła

Obecnie w pięciu oddziałach na terenie Niemiec, UK i Francji biogazownie należące do ReFood produkują energię odnawialną. Łącznie mają wydajność 20 megawatów (MW). W przeliczeniu wytwarzają prąd i ciepło dla ponad 46.000 gospodarstw domowych. Kolejne instalacje planowane są w Niemczech, Francji i Polsce. Produkt pochodzący z fermentacji w biogazowniach wykorzystywany jest w rolnictwie jako wysokiej jakości nawóz. Takie zastosowanie ogranicza koszty i jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.


Przetwarzanie zużytych olejów spożywczych

Frytura jako składnik bazowy paliwa? Oczywiście! Także w tym zakresie można z odpadów pozyskiwać cenne surowce. ReFood zbiera w specjalnych pojemnikach zużyte oleje spożywcze pochodzące z gastronomii i produkcji artykułów spożywczych, a następnie przetwarza je w półprodukty, które stanowią materiał bazowy do produkcji zawierającego szczególnie mało CO2 paliwa biodiesel. Klienci mają zaufanie do tej usługi: ReFood recykling tłuszczów.

 

 

Aktualne wydanie magazynu SARIAnews pobierz.


Nota prawna | Wydawca | Polityka cookies | ©2008-2016 ReFood GmbH & Co. KG